• ارسال
  • مقایسه
  • تغییرات

سالنامه یک روزه رقعی جلد چرم ترمو T76

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تماس بگیرید

توجه:

سالنامه یک روزه (جمعه تک صفحه)
دو رنگ
رقعی ته دوخت
کاغذ داخله ، کرم لب گرد
جلد چرم ترمو یک تکه با داغی