• ارسال
  • مقایسه
  • تغییرات

سالنامه رقعی یک روزه جلد چرم داخل کرم ترمو T73

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تماس بگیرید

توجه:

سالنامه یکروزه (پنج شنبه و جمعه باهم)
دورنگ
رقعی ته دوخت
کاغذ داخل، کرم لب گرد
جلد چرم ترمو همراه با داغی و پلاک